Despre proiect

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Proiectul „CONGRUENT – Competente Necesare Grupurilor Eterogene de Tineri” vizează creșterea incluziunii grupurilor vulnerabile din comunitatea inter-etnica din com. Bălești, jud. Gorj.

Măsurile propuse în cadrul proiectului au ca obiectiv general creșterea incluziunii sociale și dezvoltării comunității rurale interetnice din localitate. Principala problemă identificată la nivelul localității este legată de nivelul redus de dezvoltare economică cu un impact considerabil asupra nivelului scăzut de educație.

Nevoie / argument proiect

Printre problemele abordate de proiect cu scopul soluționării sau ameliorării se numără:

  • nivel scăzut al capitalului uman,
  • rata scăzută de ocupare,
  • servicii educaționale insuficient dezvoltate pentru anumite grupuri vulnerabile,
  • capacitate economică redusă a comunității.

Proiectul este derulat de Asociația Docuart în parteneriat cu „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești (Gorj) și beneficiază de o finanțare în valoare de 131.344 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.