Obiective

Îmbunătățirea relației școală-copil-părinte pe termen mediu și lung pentru 200 de copii vulnerabili și 200 de părinți dezavantajați din cadrul comunității inter-etnice prin derularea unui program de parenting pentru părinți, a unui program de mentorat prin activități non-formale pentru părinții și copiii, a unui program de combatere a bullying-ului prin cinematerapie și asigurarea de servicii psiho-terapeutice pentru copii pe perioada de implementare a proiectului de 20 de luni.

Creșterea capacității economice a comunității defavorizate pe o perioadă de 18 luni prin derularea unui program antreprenoriat, respectiv workshop-uri de educație financiară și antreprenoriat pentru 200 de copii, organizare curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC pentru 20 de adulți cu valențe antreprenoriale, oferire de consultanță și mentorat pentru 20 de adulți în vederea realizării unui plan de afacere și informarea cu privire la sursele de finanțare disponibile.

Capacitarea membrilor comunității dezavantajate de a soluționa probleme prin activarea unui Grup de Inițiativă Locală în vederea realizării a minim 10 parteneriate, derularea de minim 12 campanii locale de conștientizare privind prevenirea și combaterea discriminării și a violenței domestice, promovarea drepturilor persoanelor defavorizate, educație sexuală, igienă, ecologizare, realizarea de minim 3 propuneri către autorități de îmbunătățire a situației comunității pe o perioadă de 18 luni.